Oferta

JPK

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych

Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów

Prowadzenie ksiąg handlowych

Obsługa płacowa

Sporządzanie:

Cena usług w każdym z przypadków ustalana jest indywidualnie i zależy od pracochłonności, na którą składa się między innymi liczba dokumentów księgowych, zatrudnionych pracowników, zakres świadczonych usług oraz forma prowadzenia działalności.

Biuro świadczy usługi w zakresie rozliczenia zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, poniesionych od dnia 1.05.2004r., powszechnie zwanych "VAT od materiałów budowlanych" - VZM.
Zapraszamy z fakturami za poniesione wydatki oraz dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu, do biura w Bydgoszczy. Tel. 52 3212500 lub 501140690.

W przypadku pytań - zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub bezpośredniej wizyty w siedzibie biura.

biuro rachunkowe | oferta biura rachunkowego | aktualności księgowe | kontakt z biurem | linki

© ksiegowosc-olszewska.pl